Terapia indywidualna - 100 zł.
Spotkania indywidualne standardowo trwają 50 min. z częstotliwością jednego, dwóch spotkań w tygodniu.

Terapia par - 120 zł.

Terapia grupowa depresji – 50 zł od osoby.

Grupa dla rodziców dzieci/młodzieży z zachowaniami trudnymi – 60 zł od osoby.

Terapia grupowa dla osób z zaburzeniami lękowymi – 50 zł od osoby.

Konsultacja diagnostyczna zespołu Aspergera – 150 zł za godzinę konsultacji.

Terapia grupowa dla osób z zespołem Aspergera – 40 zł/h