Anna Dudek – jestem magistrem psychologii (Uniwersytet Gdański), certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo - behawioralnym (SWPS), ukończyłam podyplomowe studia z zarządzania zasobami ludzkimi (SWPS). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracowałam jako trener umiejętności miękkich, prowadziłam warsztaty psychologiczne dla managerów a także osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Posiadam doświadczenie kliniczne w pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi, nastroju, zaburzeniami odżywiania i osobowości. Odbyłam roczny staż w Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych UCK w Gdańsku oraz Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Obecnie pracuję jako terapeuta poznawczo-behawioralny, diagnozuję i konsultuję zaburzenia ze spektrum autyzmu. Współtworzę grupę terapeutyczną dla osób z zespołem Aspergera. W nurcie poznawczo-behawioralnym specjalizuję się w zaburzeniach lękowych, nastroju i zaburzeniach odżywiania. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.
Tel: 508 581 918

Małgorzata Gołębiewska – jestem Certyfikowanym Psychoterapeutą, magistrem psychologii z doświadczeniem klinicznym, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Ukończyłam czteroletnie studia z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 281, Certyfikat European Association For Behavioral and Cognitive Therapies oraz Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej nr 69/T/2011. W ramach specjalizacji odbyłam staże kliniczne m.in. w Poradni Zaburzeń Snu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUM w Gdańsku, Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych UCK w Gdańsku oraz Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresją, problemami emocjonalnymi związanymi z sytuacją kryzysową, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami zachowania, prowadzę grupę terapeutyczną dla osób z zespołem Aspergera. W konwencji poznawczo –behawioralnej (CBT) specjalizuję się w terapii indywidualnej osób z zaburzeniami lękowymi, depresją oraz zaburzeniami zachowania. Prowadzę również terapię par. Pracuję pod stałą superwizją.
Tel: 509 147 063