Terapia poznawczo - behawioralna, w skrócie CBT (od angielskiego określenia Cognitive – Behavioral Therapy) jest obecnie najbardziej uznanym nurtem terapeutycznym. Jej skuteczność w leczeniu wielu zaburzeń (m.in. depresji, zaburzeń lękowych) została potwierdzona w licznych badaniach klinicznych. Jednym z elementów osiowych pracy w tej orientacji terapeutycznej jest nacisk na zapobieganie nawrotom problemu- nie tylko na redukcji objawów w okresie spotkań z terapeutą.

Jeśli przeżywasz podobne do opisanych poniżej trudności, nasza oferta może Cię zainteresować:
 • czuję się samotny/samotna i nie potrafię nawiązać kontaktu z innymi ludźmi mimo, że bardzo tego pragnę
 • przeżywam dziwne napady lęku, których nie rozumiem i nie potrafię sobie z nimi radzić
 • czuję się źle sam/sama ze sobą, czuję się bezwartościowy/bezwartościowa i podchodzę bardzo krytycznie do swojej osoby
 • mam myśli natrętne, których się obawiam oraz często powtarzam czynności, które przeszkadzają mi w realizacji ważnych dla mnie zadań. Czuję strach, że przez moje zachowanie mogę stracić to na czym mi zależy
 • nie potrafię cieszyć się tym, co dotychczas było moim szczęściem
 • czuję napięcie i jestem pełen/pełna obaw
 • nie mogę powstrzymać się od ciągłego jedzenia, doświadczam napadów łaknienia lub nie jem w ogóle
 • w dalszym ciągu tkwię w związku, w którym czuję się (fizycznie i psychicznie) wykorzystywany/wykorzystywana i nie potrafię tego zmienić ani przerwać
 • moje relacje z bliskimi są bardzo niestabilne, ciągle boję się, że ludzie których kocham opuszczą mnie
 • mam ogromną trudność, żeby choć przez chwilę być sam/sama, kiedy kończy się jakaś moja bliska znajomość czuję silną potrzebę poznania kogoś nowego z obawy, że sobie nie poradzę
 • przypominają mi się przykre i bolesne sytuacje, o których wolałbym/wolałabym czasami zapomnieć, to powoduje duży lęk

Pracujemy zgodnie z zasadami zawartymi w:
 • "Kodeksie etycznym psychoterapeuty" uchwalonym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • "Kodeksie etyczno - zawodowym psychologa" uchwalonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W celu doskonalenia własnego warsztatu, swoją pracę terapeutyczną poddajemy superwizji.