Rodzaje terapii:

Psychoterapia indywidualna
Jest to cykl regularnych spotkań mających na celu wprowadzenie istotnych zmian w sposobie postrzegania i funkcjonowania osoby poszukującej pomocy. Terapia opiera się na współpracy terapeuty i Klienta, która polega na stworzeniu planu prowadzącego do zmiany. Spotkania trwają 50 minut. Pierwsze z nich mają charakter konsultacji. Umożliwiają określenie problemu osoby zainteresowanej pomocą i określenie formy terapii.

Terapia par
Terapia rozpoczyna się konsultacją. Trwa ona 50-90 minut i kończy się ustaleniem jakie formy pomocy psychoterapeutycznej będą optymalne w pracy ze zgłaszanymi przez Klientów trudnościami.

Terapia grupowa
Oddziaływania grupowe mogą być alternatywą bądź dopełnieniem terapii indywidualnej. W naszej poradni prowadzimy zapisy do grup:
  • Terapia grupowa depresji - 12-15 sesji 1,5-godzinnych.
  • Grupa dla rodziców dzieci z zachowaniami trudnymi - 6 spotkań po 2 godziny.
  • Terapia grupowa dla osób z zaburzeniami lękowymi - 10-12 sesji 1,5-godzinnych.
  • Terapia grupowa dla kobiet z depresją poporodową - 12-15 sesji.

Konsultacja diagnostyczna zespołu Aspergera
Na konsultację składają się dwa spotkania. Pierwsze z nich stanowi, jeżeli to możliwe, wywiad rozwojowy z rodzicem/ opiekunem lub wywiad z partnerem osoby badanej. Drugi etap to badanie psychologiczne Klienta przy pomocy baterii testów oraz diagnoza funkcjonalna.

Terapia osób z zespołem Aspergera
indywidualna – cykl regularnych spotkań mających na celu wprowadzenie istotnych zmian w sposobie postrzegania i funkcjonowania osoby z zespołem Aspergera. Jest to terapia poznawczo behawioralna dostosowana do specyficznych potrzeb i wymagań ZA.

grupowa- oddziaływanie w nurcie poznawczo- behawioralnym, którego głównym celem jest trening umiejętności społecznych.